สล็อตแตกง่าย เยาวชนกลับมาดีขึ้นในด้านกีฬาและการพัฒนา

สล็อตแตกง่าย เยาวชนกลับมาดีขึ้นในด้านกีฬาและการพัฒนา

การเรียกร้องล่าสุดสำหรับบทความและผู้สนับสนุนการรายงานสำหรับ สล็อตแตกง่าย คนหนุ่มสาวให้มีบทบาทชี้ขาดมากขึ้นในด้านกีฬาสำหรับโปรแกรมและนโยบายการพัฒนา

ก่อนถึงวันเยาวชนสากลปี 2564 ในวันที่ 12 สิงหาคม แพลตฟอร์มระหว่างประเทศว่าด้วยกีฬาและการพัฒนา (sportanddev) ร่วมกับเครือจักรภพ ได้เปิดตัวบทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเยาวชนและความเป็นผู้นำด้านกีฬาเพื่อการพัฒนา

มีบทความทั้งหมด 52 บทความที่ได้รับจากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยเน้นที่ประเด็นต่างๆ ที่คนหนุ่มสาวเผชิญอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาเยาวชน การมีส่วนร่วมของเยาวชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเสมอภาคทางเพศ การรวมและการเป็นตัวแทน

บทความทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ที่นี่Global South มีน้ำหนักใน

บทความจำนวนสูงสุดมาจาก Global South ซึ่งบ่งบอกถึงกีฬาที่กำลังเติบโตและแข็งแกร่งสำหรับภาคส่วนการพัฒนาในภูมิภาค นี่เป็นกำลังใจเพิ่มเติมเนื่องจากเยาวชนของโลกส่วนใหญ่มาจากโลกใต้

บทความที่ได้รับมาจากองค์กรประเภทต่างๆ ตั้งแต่องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศไปจนถึงองค์กรระดับรากหญ้า บทความจำนวนมากเขียนขึ้นโดยตัวเยาวชนเอง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจมุมมองและปัญหาของตนอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการใช้กีฬาหลายประเภทร่วมกับเยาวชน ตามที่ระบุในบทความที่ได้รับ กีฬาบางประเภทที่กล่าวถึง ได้แก่ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิสเทนนิสกาบัดดีชอ คบอล ลาครอสเซิร์ ฟ และชกมวย

ธีม

หัวข้อหลักของบทความคือการใช้แนวทางกีฬาเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มที่มากขึ้น การเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจ ความเป็นผู้นำแบบเพื่อนฝูง และการแบ่งปันอำนาจ

การรวมเป็นหัวข้อที่ชัดเจนที่สุดในบทความ โดยเน้นว่ากลุ่มชายขอบต่างๆ สามารถช่วยเหลือผ่านการเล่นกีฬาได้อย่างไร

ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งคือโปรแกรมกีฬาเพื่อการพัฒนาสามารถสนับสนุนการเสริมอำนาจทางเศรษฐกิจและการจ้างงานของเยาวชนได้อย่างไร

บทความจำนวนมากยังได้กล่าวถึงความสำคัญของความเป็นผู้นำในระดับเดียวกันในการเสริมสร้างพลังอำนาจให้เยาวชนและเตรียมพวกเขาให้เป็นผู้เปลี่ยนแปลงภายในชุมชนของตนและในภายภาคหน้า เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้มีบทบาทในการพัฒนากีฬาต้องลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำของเยาวชน

บทความจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของการเป็นผู้นำแบบเพื่อนฝูง ได้กล่าวถึงความสำคัญของรูปแบบการแบ่งปันอำนาจในกีฬาสำหรับโปรแกรมการพัฒนาเพื่อมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับผู้เข้าร่วมเยาวชน ซึ่งหมายความว่าอนุญาตให้เยาวชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการและนโยบายต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อพวกเขา

ทางข้างหน้า

ช่องว่างเฉพาะเรื่องจำนวนหนึ่งก็ปรากฏขึ้นเช่นกัน สิ่งเหล่านี้รวมถึง: การขาดบทความที่เน้นมุมมองของนโยบายและงานของรัฐบาลและผู้ดำเนินการระหว่างรัฐบาล ความสนใจจำกัดต่อผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ต่อเยาวชนและบทบาทของพวกเขาในด้านกีฬาเพื่อการพัฒนา การขาดบทความเกี่ยวกับวิธีการที่คนหนุ่มสาวสามารถใช้กีฬาเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศหรือวิธีที่เทคโนโลยีสามารถเชื่อมต่อกับกีฬาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และอื่น ๆ.

ในอนาคต เราสนับสนุนให้ส่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเหล่านี้ เพื่อให้เราสามารถอำนวยความสะดวกในการเจรจาและช่วยลดช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัติในสาขานี้ รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าเยาวชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายมากขึ้น สล็อตแตกง่าย